Aale/Hjortsvang Program              Instruktører                Bestyrelse              Info             Forside

 

Nyhedsbrev okt. 2016

Fra foreningen

Medlemstallet falder igen i år, men vi håber det har stabiliseret sig. Vi ser at, gymnaster der har været væk fra gymnastikken nogle år vender tilbage igen og det er vi rigtig glade for. Og for mange af os er det bare så vigtigt at komme af sted hver torsdag, for at holde bevægeapparatet nogenlunde intakt.

Vi vil optage nye gymnaster på holdet efter nytår til 350 kr. for resten af sæsonen.

Så kender I nogen der har lyst at være med, så spred gerne dette tilbud, vi vil gerne være flere, da der altid er nogen der er fraværende.

Generalforsamling

Vi har afholdt generalforsamling d. 13. okt. – en lille sluttet flok hyggede sig med det formelle og lidt godt til ganen.

Tove og Mie var på valg og Mie ønskede ikke genvalg. – Tove ville gerne slutte som formand, så hende og Jette har byttet roller i den nye bestyrelse

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Jette Heller

Næstformand Tove Vonsild

Kasserer Else Marie Buk Daugaard

Sekretær Helle Hudecek

Birte Røjgård

Suppleant Birgitte Kræmer

Revisor Vita Jokumsen

Revisor suppleant Mie Hall

Praktiske oplysninger

Torsdag d. 17. nov. er der ingen gymnastik – der er skolefest

Torsdag d. 15. dec. er der juleafslutning med et lille let traktement efter gymnastikken.

Hyggelige indslag er meget velkomne.

1.gang efter nytår er 5. jan. 2017

Der er ingen gymnastik i vinterferien