Horsens Program             Instruktører                 Bestyrelse              Info              Forside


Bestyrelsen i Columna Gymnastikforening Horsens

 Formand
Birgitte Mikkelsen
Næsset 28
8700  Horsens
tlf. 75 62 87 09Næstformand
Birte Hering Poulsen
Bækvej 33, Lund
8700 Horsens
tlf. 30 26 41 12Kasserer
Birte Bentsen
Klarinetvej 34
8700 Horsens
tlf. 30 45 40 58
birtebentsen@icloud.com
Sekretær
Tove Straarup
Sydvestvej 8
8700 Horsens
tlf. 42 54 06 04
Bestyrelsesmedlem
Ann Clausen
Husoddebakken 38
8700 Horsens
tlf. 75 65 78 34


Suppleant
Anni Roskilde
Platanalle 15
8700 Horsens
tlf. 42 32 92 56

Suppleant

Tove Mølgaard
Anemonevej 93
8700 Horsens
tlf. 28 44 09 49
Revisor
Birgit Sørensen
Valmuevej 28
8700 Horsens
tlf. 26 62 99 35

Revisorsuppleant
Jørgen Skovby Larsen 
Dagnæs Boulevard 52
8700 Horsens
tlf. 21 79 30 33

 

Love for Columna Gymnastikforening, Horsens.