Horsens Program             Instruktører                 Bestyrelse              Info              Forside


Bestyrelsen i Columna Gymnastikforening Horsens

 


Formand
Birgitte Mikkelsen
Næsset 28
8700  Horsens
tlf. 75628709


Næstformand
Ann Clausen
Husoddebakken 38
8700 Horsens
tlf. 75657834Kasserer
Birte Bentsen
Klarinetvej 34
8700 Horsens
tlf. 30454058
birtebentsen@icloud.com
Sekretær
Tove Straarup
Sydvestvej 8
8700 Horsens
tlf. 42540604Bestyrelsesmedlem
Anni Roskilde
Platanalle 15
8700 Horsens
tlf. 42329256
Suppleant
Birte Hering Poulsen
Bækvej 33, Lund
8700 Horsens
tlf. 30264112
Suppleant
Trine Hansen
Dagnæs Boulevard 28
8700 Horsens
tlf. 41592334Revisor
Birgit Sørensen
Valmuevej 28
8700 Horsens
tlf. 26629935
Revisorsuppleant
Jørgen Skovby Larsen 


 

Love for Columna Gymnastikforening, Horsens.

Love for Columna.pdf