Horsens Program             Instruktører                Bestyrelse               Info            Forside

Nyhedsbrev december 2018 

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke de fremmødte 17 medlemmer til generalforsamlingen i oktober. Det er altid dejligt at mødes med interesserede medlemmer. 
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Formandens beretning blev godkendt, og foreningen har genereret et lille overskud i sæson 2017/18, der lægges til egenkapitalen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger 
Formand: Birgitte Mikkelsen 
Næstformand: Birte Hering Poulsen 
Kasserer: Birte Bentsen 
Sekretær: Tove Straarup 
Bestyrelsesmedlem: Ann Clausen 
Suppleant: Tove Mølgaard 
Suppleant: Anni Roskilde (webredaktør) 
Revisor: Birgit Sørensen 
Revisorsuppleant: Jørgen Skovby Larsen 
Til kalenderen: Efter jul begynder vi igen mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. januar 
Ingen gymnastik i uge 7 
Sæsonens sidste gymnastiktimer er mandag den 8., tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 
Kirsten Hovmøller vikarierer for Berit Brixen den 9/1, 6/2, 13/3 og 10/4 pga. Berits uddannelse 
Andet nyt: Efter nytår er kontingentet for resten af sæsonen 400 kr. for nye medlemmer ekskl. redondobold. 
Bolden kan bestilles samtidig med tilmelding. Er der ikke plads til alle oplysninger på jeres netbank, sender I oplysningerne til kasserer Birte Bentsen på birtebentsen@icloud.com 
Følg i øvrigt foreningen på Facebook – søg efter Columna Gymnastik Horsens. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

 


Beretning for sæsonen 2017/18.

Velkommen til den årlige generalforsamling.

Sæson 2017/2018 var en særdeles spændende sæson lige fra starten. Vi havde i sommeren 2017 tilbudt sommergymnastik til en pris af 50 kr for 7 gange. Vores hensigt var at byde Sarah velkommen tilbage efter barsel og så håbe, at der var mange, der havde lyst til at fortsætte hos hende. Det ville også give os mulighed for at tilbyde gymnastik på endnu en ugedag, nemlig tirsdag.

Det gik som vi håbede, vi kunne gennemføre en sæson med 4 hold, 3hold på Bankagerskolen og et her i Gym House. I alt var der 107 gymnaster i den sæson, hvilket er en stigning på ca 20.

Vi har fortsat forskellige vilkår på de 2 undervisningssteder. Det betyder, at gymnasterne i Gym House tager foreningens redskaber (vaskeklude og elastikker) med hjem, for så at aflevere dem til vask og pudring ved sæsonafslutning, og det fungerer udmærket. Flasker med sand eller ris sørger de selv for. Det har ikke givet problemer (vi har nogle enkelte i reserve). Redondo-bolde anvendes på alle holdene, og de købes af gymnasterne.

Body-bars står på Bankagerskolen og anvendes vist kun i begrænset omfang. De er for tunge at flytte fra den ene skole til den anden, og desuden har vi har ikke opbevaringsmulighed i Gym House.

I den forløbne sæson har der vist kun været en enkelt aflysning, og det var på grund af sygdom. Trods store ihærdighed lykkedes det ikke at skaffe en afløser, så der var travlt med at maile, sende sms og sætte et opslag på døren til Gym House.  Jeg tror, det er første gang i foreningens historie – og der var heller ikke antydning af sure miner fra nogen. Men det viste, at det er hensigtsmæssigt, at vi har medlemmernes mobilnr og mailadresse, og samtidig opfordrer vi alle til at følge vores hjemmeside. 
(Men hvem tænker på at tjekke den, lige inden man tager hjemmefra?)

Ligesom tidligere år har vi et samarbejde med de 2 andre Columna-foreninger i vores omegn (Stouby og Aale). I januar 2018 arrangerede Stouby et kursus med fysioterapeut Kenn Ehler Skytte. Dette blev udbygget i foråret, hvor både instruktører og bestyrelsesmedlemmer var inviteret til at deltage. Det strakte sig over 3 gange, og flere tog imod tilbuddet. Det hedder ”Body Basic” og er en anderledes form for træning end vi er vant til – måske kan man bedst sammenligne det med en form for en mellemting mellem yoga og zoneterapi. Vi bevægede os ikke meget, men hvor kunne vi mærke bagefter, at vi havde været igennem alle muskler. En lille ting jeg kan nævne derfra, er når vi står på gulvet og lade den ene storetå cirkle rundt på gulvet – begge veje.

Som sæsonstart 18/19 havde foreningen i Aale inviteret til en aften, hvor mange instruktører hver forestod nogle øvelser af 5-8 minutters varighed. Aftenen afsluttedes med besøg af en fysioterapeut med speciale i fødder. 
Også det var lærerigt!

Alle vore instruktører er veluddannede og meget pligtopfyldende. Det var derfor en ubehagelig overraskelse, da Annette i foråret meddelte, at hun på grund af sit helbred så sig nødsaget til at stoppe som instruktør, når sæsonen var slut. Det var synd for hende, og et problem for os, for hvordan skulle vi kunne erstatte hende?

Som en gave viste det sig, at Vibeke, der tidligere har undervist i Columna i Stouby, efter nogle års pause igen havde lyst til at være instruktør. Jeg har selv for mange år siden gået til gymnastik hos Vibeke og var ikke et øjeblik i tvivl om, at det ville være et scoop for vores forening at få hende tilknyttet, så vi fortsat kunne tilbyde 4 hold.

Resultatet er, at vi fortsat har 4 veluddannede og veltrænede instruktører, som alle kan forklare øvelserne grundigt, samtidig med at de selv udfører dem – og oven i købet når de også engang imellem rundt og retter lidt på os.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle 4 instruktører TAK for jeres måde at arbejde på som instruktører. Tak for at I supplerer hinanden eller skaffer vikar ved ferie eller forfald. 
Vi er MEGET tilfredse med jer og vi er meget glade for jer!! 

Foreningen fortsætter med et rimeligt medlemsgrundlag. Som det fremgik af det sidste Nyhedsbrev er vi 99 medlemmer her i oktober (og vi er endda vokset med yderligere 4 siden (det er 5 mere end sidste år på samme tid).  Vi opslog 4 hold fra sæsonstart, det ene med ny instruktør, så vi tilbyder fortsat gymnastik både mandag, tirsdag og onsdag. 
Den udvikling ser vi meget gerne fortsætte. Og det håber vi, at alle vore medlemmer vil bakke om op.

Kontingentet er uændret fra sidste sæson, men vi indførte sidste sæson en rabatordning for ægtepar og rabat til medlemmer, som fra start tilmelder sig 2 hold.

Efter sæsonstart har vi desuden i vores nyhedsbrev skrevet, at det er muligt at komme 2 gange på en uge, hvis man har lyst til at prøve en af de andre instruktører. Vi har i år en god økonomi, og desuden betyder det meget for foreningen at have 4 hold.

Dette tilbud kunne måske være med til at fastholde medlemstallet.

Man kan dog ikke ”besøge” onsdagsholdet, da dette hold selv fylder salen ud.

Vi gentog i år som start på sæsonen at annoncere på kommunens pyloner, reklamesøjlerne ved indkørsel til byen (fx Oddervej, Hattingvej). Det var i uge 35. Prisen på denne annoncering kan fint konkurrere med prisen på en annonce i avisen, hvilket vi tidligere har gjort. Og til gengæld strakte den sig over en hel uge. Desuden lægger vi programmer over alt hvor vi kan komme til det (biblioteket, Sundhedshuset, lægehuse, frisører etc,).

Men det vigtigste er, at vore medlemmer fortæller til venner og bekendte, hvor god vores gymnastik er, så vi fortsat kan have et stabilt medlemsgrundlag.

Til slut en tak til de fremmødte og til hele bestyrelsen for et godt samarbejde.

Horsens, den 31. oktober 2018 

Birgitte Mikkelsen

Formand

 


Referat fra Columnas generalforsamling den 31. oktober 2018 i Gym House
 

Der var mødt 17 personer op. Bestyrelsen, revisor, suppleanter, instruktører og 4 gymnaster. 
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Christensen, der modtog og takkede for valget. 
Formandens beretning: Formanden Birgitte Mikkelsen læste sin beretning op for forsamlingen. 
Beretningen blev énstemmigt godkendt. 
Aflæggelse af regnskab: Birte Bentsen læste regnskabet op. Regnskabet viste et overskud på 10.605,45 kr., og det blev énstemmigt godkendt. 
Budgettet blev læst op. Det viste et lille acceptabelt underskud. 
Indkomne forslag: Bestyrelsen har bedt om at få ændret i §7, så der fremover er 2 suppleanter, der begge sidder et år ad gangen. 
Dette forslag blev godkendt af forsamlingen. §7 rettes til. 
Valg af bestyrelse: Birgitte Mikkelsen lod sig overtale til at fortsætte en periode mere, 
Ann Clausen blev genvalgt, Birte Hering Poulsen blev valgt. 
Valg af suppleanter: Tove Mølgaard og Anni Roskilde blev valgt som suppleanter. 
Valg af revisor og revisorsuppleant: Birgit Sørensen blev genvalgt som revisor, og 
Jørgen Skovby Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
Eventuelt: Anni Roskilde ville gerne kende prisen for deltagelse i Columna efter jul. 
Bestyrelsen oplyste, at beløbet er 400 kr. 
Kirsten Lundsgaard efterlyste en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet. Det kan eventuelt gøres i et nyhedsbrev. 
Berit Brixen roste bestyrelsen for de altid hyggelige og konstruktive bestyrelsesmøder, som hun gerne deltager i. 
Birgitte Mikkelsen spurgte instruktørerne, om de har observeret deltagere fra andre hold på deres egne hold. 
Der blev svaret, at der var aktivitet på tværs af holdene. Sarah oplever, at gymnasterne meddeler til hende, når de kommer på hendes hold, hvis de normalt deltager på hold 1, 2 eller 4. 
Birgitte Mikkelsen takker Anni for den tid, hun har været aktiv i bestyrelsen, og overrækker i anledningen af Annis afgang en gave. Anni fortsætter som Webmaster. 
Dirigenten takker bestyrelse og især instruktørerne for deres arbejde. 
Generalforsamlingen lukkes kl. 19:10. 

Horsens, den 31. oktober 2018 Tove Straarup (referent) 
Nyhedsbrev oktober 2018 

Så er vi i gang med sæson 2018/19, hvor vi har den store glæde at have i alt 99 medlemmer fordelt på 4 hold med hver sin instruktør! 

Hold 1 – Multisalen Bankager 16 gymnaster 
Hold 2 – Multisalen Bankager 14 gymnaster 
Hold 3 – Multisalen Bankager 11 gymnaster 
Hold 4 – Gym House, Langmarksvej 58 gymnaster 

Vi kan i denne sæson tilbyde, at man kan deltage på et andet hold, hvis man er forhindret i at komme på sit eget.
 NB! Dog ikke på onsdagsholdet!  Desuden er det forsøgsvis i denne sæson muligt at deltage på mere end et hold for samme pris, idet vi tilbyder alle gymnaster en lektion mere om ugen. Det er kun muligt at få den ekstra lektion på mandags- og/eller tirsdagsholdene, idet der er lukket for yderligere tilgang på onsdagsholdet på grund af pladsmangel. Columnas medlemskab af Sport Horsens giver mulighed for at bruge Idrætsklinikken, der har åben hver mandag fra kl. 15.30-17.00. Der skal dog bestilles tid inden konsultationen. Se i øvrigt www.sporthorsens.dk. 

Til kalenderen 

På onsdagsholdet vikarierer Kirsten Houmøller den 10/10, 7/11 og 5/12, da Berit er på efteruddannelse 
Ingen gymnastik i uge 42  
Sidste gang før jul er mandag den 10., tirsdag den 11. og onsdag den 12. december 
Start efter juleferien er mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. januar 2019 

Nyhed! 

Columnas medlemmer har via Sport Horsens fået invitation fra Sinnerup, Jessensgade 7, Horsens, om at besøge deres forretning for julegaveindkøb den 6. og 8. november 2018 mellem kl. 18:30 og 21:30. Tilmelding nødvendig. Se vedhæftede filer. 


Indkaldelse til generalforsamling 2018 

Generalforsamling afholdes onsdag den 31. oktober 2018 kl. 18:00 i Gym House, Langmarksvej (umiddelbart efter gymnastik på hold 4). 

Alle medlemmer er velkomne. Vi håber på stort fremmøde, så I kan høre, hvad vi laver, og vi kan få input fra jer. 

Columna serverer et let traktement bestående af drikkevarer og brød med pålæg, og modtager meget gerne forhåndstilmelding, hvis det er muligt. Alle er dog velkomne –også uden tilmelding. 

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag (afleveres til et bestyrelsesmedlem skriftligt 8 dage før) 5. Valg af bestyrelse: På valg er Birgitte Mikkelsen (modtager ikke genvalg), Ann Clausen og Anni Roskilde 6. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

Privatlivspolitik for Columna Gymnastikforening Horsens – ændret 24. maj 2018 

Columna Gymnastikforening Horsens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige 

Formand: Birgitte Mikkelsen, Næsset 28, 8700 Horsens, Tlf.: 61 28 87 09, e-mail: mikkel28@stofanet.dk 
Kasserer: Birte Bentsen, Klarinetvej 34, 8700 Horsens, Tlf.: 30 45 40 58, e-mail: birtebentsen@icloud.com 
Sekretær: Tove Straarup, Sydvestvej 8, 8700 Horsens, Tlf.: 42 54 06 04, e-mail: tove@fam-straarup.dk 

Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende oplysninger 

Medlemsoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: 

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato/betalingsdato, telefonnummer, fødselsår og e-mailadresse 

Oplysning om instruktører 

Almindelige personoplysninger

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse 
CPR-nr. 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund 
Lovlige grunde til behandling er særligt 
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
• Indberetning af data til DGI 

Formålene 

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger 

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
• Levering af varer og ydelser du har bestilt 
• Administration af din relation til os 

2. Formål med behandling af oplysninger på instruktører: 

• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen 
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser 
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
• Administration af din relation til os 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, herunder i forhold til generalforsamling 
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
• Da foreningen er medlem af DGI, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at instruktører kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer 
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperiode alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet instruktør eller som instruktør. 

Medlemmer 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier 
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen 

Ulønnede ledere og trænere 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter dit virke er ophørt 

Lønnede ledere og trænere 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier 
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af ret regnskabsår, som bilaget drejer sig om • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 2 år efter arbejdet er ophørt 
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som instruktører til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig 

Retten til at blive oplyst om behandling af data 
• Retten til indsigt i egne personoplysninger 
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling 
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.